KatalogTranscarpathian MalereiKontaktArt Vista Club
Danilich T.F.
Bedzyr U.P. Malchitsky S.I.
Berdar V.D. Matveyev Ye.
Betsa V.M. Matveyev A.
Brovdi I. Matveyeva M.
Buleca G.N. Mitrik M.M.
Burlin O.K. Mitrik M.I.
Gabda V.V. Novikov Y.
Gangur V.M. Pavlishin V.Yu.
Gaydu L.I. Ponomarenko N.S.
Herts U.D. Romanova T.
Goral O.M. Saller O.M.
Dolgosh O. Sima N.V.
Danilich T.F. Skakandy O.L.
Ilko I.I. Sapatyuk M.M.
Kyrylova N.V. Tibadar A.
Kontratovych E.R. Tokav-Sedh P.
Korzh-Radko L.A. Yaschkina L.I.

Meine Begegnung mit dem ersten Präsidenten der Ukraine - Leonid Kravchuk.

Get the Flash Player to see this player.
 
© 2006 Sieghard Raschdorf. Design by CodEX World Studio